El servei d'asistència tècnica consta de quatre àreas independents:

  • Recanvis
  • Assistència mecànica
  • Assistència elèctrica i electrònica
  • Assistència tèxtil (disseny i ajust de mostres especials)